• Naam van de instelling
  Stichting Historische Brandweervoertuigen Lansingerland

 • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)
  863216821

 • Contactgegevens Stichting Historische Brandweervoertuigen Lansingerland
  Berkelse poort 25
  2651 JX Berkel en Rodenrijs
  06 – 24 27 26 17
  KVK 844 533 97
  info@shbl.org

 • Doelstelling van de ANBI SHBL
  Het behouden en functionerend houden van twee brandweervoertuigen. De Austin K2 Loadstar en de Opel Blitz. De Stichting heeft niet het doel om winst te maken. We proberen met de voertuigen het algemeen belang te dienen aan een zo breed mogelijk publiek (jong en oud) door te laten zien hoe de brandweer in het verleden werkte. Met de voertuigen promoten we zo het brandweervak en zullen we waar mogelijk ook voorlichting geven vanuit onze (vrijwillige) professie over wat de brandweer inhoudt en waar we voor staan, vroeger en nu. We geven uitvoering aan de doelstelling door zoveel en zo vaak mogelijk de brandweerauto’s op (internationale) evenementen en andere gelegenheden in de wijde omgeving te laten rijden en te laten zien. Bij de 24/7 zichtbare en bemenste stallingsruimte, brandweerkazerne aan de Berkelse Poort, is oud en nieuw gecombineerd en geven de aanwezige brandweerlieden voorlichting over vroeger en nu.

 • Organisatie van de SHBL, functies en namen van de bestuurders
  De Stichting kent een onbezoldigd dagelijks Bestuur met daarin een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursleden hebben vanuit de statuten ieder evenveel stemrecht. Verder kent de stichting twee commissies met ieder een aantal leden. Dit zijn de technische commissie, verantwoordelijk voor het onderhoud en rijden met de voertuigen. En de commerciële commissie verantwoordelijk voor de werving van inkomsten. Alle deelnemers aan de Stichting werken op vrijwillige basis. Het Bestuur bestaat sinds de oprichting uit de Voorzitter / Erik Crielaard, Penningmeester / Martin van Driel en Secretaris / Robert van Veen.